Om oss

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er en norsk fondsforvalter. Vi forvalter åtte verdipapirfond. Fire av disse er rene aksjefond, et av fondene er et kombinasjonsfond og tre av fondene plasserer hovedsakelig i norske rentepapirer.

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i 1997 og er heleiet av Erik Must AS. De første årene ble det kun drevet diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler. I 2000 ble de første verdipapirfondene startet. Den diskresjonære forvaltningen ble avhendet i 2005.

Menneskene

Forvaltere Kundesenter / Salg Oppgjør/Administrasjon